• - Mr. Kim: 01663.852.394 (KOREA)
  - Ms. Thư: 0934.650.886 (QUẢN LÝ BÁN HÀNG)
  - Ms. Nguyễn Thủy : 0976.438.800 (BÁN HÀNG HÀ NỘI)
  - Ms. Huyền: 0984.286.730 ( BÁN HÀNG HÀ NỘI)
  - Ms. Mỵ: 0976.424.400 (BÁN HÀNG HẢI PHÒNG)
  - Mr: Thắng 0917.453.288 (BÁN HÀNG HCM)
  - Hotline: 0917.453.288
  (HCM) - 0934.650.886
  (HN) - (04) 8589.1126
  - Website: klvina.com
 • Tổng hợp:
  - Ms. Thư 0934.650.886 (HN)
  Email: thuleekl.co@gmail.com
  Kinh doanh:
  - Ms. Nguyễn Thủy : 0976.438.800 (HN)
  - Ms. Huyền: 0984.286.730 (HN)
  - Ms. Mỵ: 0976.424.400 (HP)
  Email: kinhdoanhklvina@gmail.com
Scroll