• - Mr. Kim: 0363.852.394 (KOREA)
    - Ms. Thư: 0934.650.886 (QUẢN LÝ BÁN HÀNG)
    - Ms. Nhung: 0982.506.606 ( BÁN HÀNG HÀ NỘI)
    - Mr: Minh: 0917.453.288 (BÁN HÀNG HCM)
    - Hotline: 0982.506.606 (Ms. Nhung)
    (HCM) - 0286.25.15.343
    (HN) - 0243.55.42.888
    - Website: klvina.com
    - Zalo: 0982.506.606 (Ms. Nhung)
  • Tổng hợp:
    - Ms. Thư 0934.650.886 (HN)
    Email: thuleekl.co@gmail.com
    Kinh doanh:
    - Ms. Nhung: 0982.506.606
    Email: kinhdoanhklvina@gmail.com
    Email: quantriwebsite.klvina@gmail.com
    Zalo: 0982.506.606
Scroll