• - Mr. Kim: 0363.852.394 (KOREA)
  - Ms. Thư: 0934.650.886 (QUẢN LÝ BÁN HÀNG)
  - Ms. Nguyễn Thủy : 0976.438.800 (BÁN HÀNG HÀ NỘI)
  - Ms. Huyền: 0976.424.400 ( BÁN HÀNG HÀ NỘI)
  - Ms. Nhung: 0982.506.606 ( BÁN HÀNG HÀ NỘI)
  - Mr: Minh: 0917.453.288 (BÁN HÀNG HCM)
  - Hotline: 0917.453.288
  (HCM) - 0286.25.15.343
  (HN) - 0243.55.42.888
  - Website: klvina.com
 • Tổng hợp:
  - Ms. Thư 0934.650.886 (HN)
  Email: thuleekl.co@gmail.com
  Kinh doanh:
  - Ms. Nguyễn Thủy : 0976.438.800
  - Ms. Huyền: 0976.424.400
  - Ms. Nhung: 0982.506.606
  Email: kinhdoanhklvina@gmail.com
Scroll